Per 1 januari 2013 komen mensen met een laag (verzamel) inkomen en met een bescheiden vermogen op de bank niet meer in aanmerking voor de zorgtoeslag.

De zorgtoeslag is nu alleen inkomensafhankelijk en bij inkomens vanaf 35.000,= is er geen recht meer op zorgtoeslag.

De wet wordt uitgebreid met een vermogenstoets die bepaalt dat er ook geen aanspraak op zorgtoeslag is indien de grondslag van het sparen en belggen in box 3 meer bedraagt dan 80.000,=. Dit bedrag geldt ook voor de partnersituatie. Dit bedrag kan in de volgende jaren jaarlijks worden aangepast.