Over Ons

 

 Particulier

 

 Bedrijfsadvies

 

 ZZP/Ondernemer

 

 Met Personeel

 

 Administratie

 

 Schade

 

 Onafhankelijk

 

Nieuws

Financiële positie pensioenfondsen in derde kwartaal opnieuw verslechterd.

De financiële positie van pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2019 verder verslechterd. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalde in het derde kwartaal met bijna drie procentpunt naar 98,1 procent. De beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de twaalf maandelijkse dekkingsgraden – daalde eveneens: van 106,0 naar 103,1 procent. Voor een besluit over eventuele kortingen op basis van de MVEV-maatregel zijn zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad per 31 december relevant.

Het aantal deelnemers dat aangesloten is bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum van veelal 104,2 procent voldoet, is in het derde kwartaal gestegen van 11,4 naar 12,1 miljoen. Het betreft nu 63 procent van alle deelnemers, die zijn aangesloten bij 70 pensioenfondsen.

Voor 56 pensioenfondsen geldt dat de beleidsdekkingsgraad boven 104,2 procent ligt, maar niet toereikend is voor (gedeeltelijke) indexatie. Bij deze pensioenfondsen zijn 5,1 miljoen deelnemers aangesloten. Ten slotte geldt dat 78 pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad hebben die boven 110 procent ligt en daarom (gedeeltelijk) toeslag kunnen verlenen. Bij deze pensioenfondsen zijn zo’n twee miljoen deelnemers aangesloten.

Lees meer...
Bekijk het nieuwsoverzicht